Żeby zapisać się na bezpłatne szkolenia, wypełnij:

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Katowicach przy ul. Mariackiej 1/22.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (format docx)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (format pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI

  • Dokumenty dodatkowe na zajęcia w trybie online:


OŚWIADCZENIE I – ZGODA NA ZAJĘCIA W TRYBIE ONLINE

OŚWIADCZENIE II – ZGODA NA POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA W TRYBIE ONLINE

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących:

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

  • Zwrot kosztów dojazdu:

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

OŚWIADCZENIE O DOJEŹDZIE SAMOCHODEM

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻĄCEJ UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU UCZESTNIKOWI PROJEKTU

  • Staże:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY STAŻOWEJ

DANE DO UMOWY STAŻOWEJ

UMOWA STAŻOWA- WZÓR

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU- MAJ 2022

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU- CZERWIEC 2022

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU- LIPIEC 2022

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU- SIERPIEŃ 2022

WNIOSEK O URLOP NA STAŻU

  • Dokumenty archiwalne:

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- archiwalny!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- archiwalny!

REGULAMIN REKRUTACJI – archiwalny!

REGULAMIN REKRUTACJI – archiwalny!

Skip to content