O projekcie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia, poszukujących pracy, pozostających bez zatrudnienia i pracujących.

Projekt skierowany do 192 osób z województwa śląskiego, które są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, osobami należącymi do grupy osób ubogich pracujących, osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Projekt obejmuje także osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, imigrantów, reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności- z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Projekt realizowany w okresie:
Od 1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku

Całkowita wartość projektu: 2 007 002,09 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 906 651,98 PLN

Projekt realizowany jest przez:
Recon Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt realizowany jest w ramach:
Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy
,
Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

SZKOLENIA

DORADZTWO

PRACA

Udział w projekcie jest dla Ciebie szansą na zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Nie czekaj! Zgłoś się już dziś, by zapewnić sobie większą atrakcyjność na rynku pracy!

Biuro Projektu
ul. Mariacka 1/22
40-014 Katowice

projekt@takdlapracy.pl
+48 570 147 535

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

Skip to content